Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: Mai 2020

GOLDSTARCORP 2019 SRL te asigură că va prelucra datele tae în mod onest, transparent și informat, conform schimbărilor și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 (GDPR).

Prin prezenta, dorim să te informăm prin această Politică de prelucare a datelor cu carcter personal.

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de către GOLDSTARCORP 2019 SRL, atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele tale. Vom publica pe site-ul nostru, www.fitprograms.ro.

CINE SUNTEM?

Site-ul fitprograms.ro, denumit în continuare „fitprograms.ro”, este deținut și administrat de societatea GOLDSTARCORP 2019 SRL, având următoarele date de identificare: CUI: 40618737, Nr. Reg. Comerțului J26/495/2019, cu sediul social la adresa: Sat Voiniceni, Com Ceuasu de Cimpie, Nr. 221, Judet Mures. Telefon: +40 747 450 661 , email: fit@fitprograms.ro și/sau office@xtremefit.ro.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, sau de modul în care prelucrăm datele sau drepturile tale ne poți contacta pe fit@fitprograms.ro.

CE SUNT DATELE PERSONALE?

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele tău, email) sau indirect (de exemplu, în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a-ți transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (IP-ul computerului tău), dar asociate cu persoana ta, ne ajută să te putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

CE DATE PRELUCRĂM?

Prelucrăm și colectăm doar datele care ne sunt necesare pentru trimiterea nutriției și efectuarea cumpărăturilor pe site-ul nostru dar și pentru îmbunătățirea experienței atunci când navighezi pe website-ul nostru.

 • Nume și prenume
 • Adresă de email
 • Telefon
 • Sex
 • Vârstă
 • Geo localizarea generală a dispozitivului de pe care navighezi,te autentifici

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE A DATELOR

Fitprograms.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru rezolvarea solicitărilor trimise prin intermediul comenzilor sau email-urilor trimise de dvs
 • Pentru facturarea și/sau procesarea comenzilor
 • Pentru îmbunătățirea experiența dumneavoastră oferită pe website
 • Pentru monitorizarea traficului pe website
 • Pentru oferirea accesului pe platforma de programe online FitPrograms

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al GOLDSTARCORP 2019 SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau solicitări trimise prin intermediul comenzilor sau email-ului.

DURATA PNETRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE

GOLDSTARCORP 2019 SRL prelucreazaă datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate la punctul 3.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul www.fitprograms.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www.fitprograms.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului:

–              Pentru administrarea Site-ului;

–              Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

–              Pentru transmiterea ofertelor către dumnevoastră;

–              pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;

–              Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

–              Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc;

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizatre către GOLDSTARCORP 2019 SRL pot fi transferate în afara României. Doate aceste date vor fi transferate numai după acceptarea folosirii acestor date.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de GOLDSTARCORP 2019 SRL , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea GOLDSTARCORP 2019 SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către GOLDSTARCORP 2019 SRL a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, GOLDSTARCORP 2019 SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către GOLDSTARCORP 2019 SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
   • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al GOLDSTARCORP 2019 SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care GOLDSTARCORP 2019 SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
   • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: fit@fitprograms.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookie-uri

 

Putem actualiza această politică de confidențialitate din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Site-ul www.fitprograms.ro. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această politică de confidențialitate.

Vă rugăm să consultați această politică de confidențialitate periodic pentru orice modificări.